LED RETROFIT MODULI


LED moduli LUXIRON za prenovo različnih uličnih svetilk so narejeni na osnovi najmodernejše LED tehnologije osvetljevanja in so usklajeni z novo uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega osvetljevanja.  Namenjeni so prenovi obstoječe funkcionalne razsvetljave na LED tehnologijo in pri tem ohraniti tradicionalen videz urbanega središča. Omogočajo velik prihranek stroškov energije in vzdrževanja, obenem pa prispevajo k zmanjšanju količine odpadkov.

LED RETROFITI ZA PRENOVO SVETILK

Luxiron led moduli za prenovo svetilk 

RETROFIT TopEye

Luxiron retrofit TopEye